Lichtjesregen

Als alles duister is, ontsteek dan een licht

Op vrijdagavond 15 november 2019 staan op Ons Plein in Harfsen honderden lichtjes klaar om aangestoken te worden.

Door een lichtje aan te steken kunt u iemand gedenken die u lief is, iemand ondersteunen om wie u bezorgd bent. U kunt een kaarsje aansteken als teken van hoop, om licht in een donkere wereld, of als een persoonlijke gedachte of gebed. Het is een vorm van gedenken in het verlengde van Allerzielen en de protestantse variant ‘gedachtenis van de gestorvenen’, maar dan voor het hele dorp, gelovig en niet- gelovig. Onze RK-geloofsgemeenschap Joppe sluit zich hierbij van harte aan en Th. ten Bruin, em.-diaken zal daarbij ook aanwezig zijn.

Om 19.00 uur is er in Ons Gebouw (Sporkehout) een korte bijeenkomst met een inleidend woord, gedicht en muziek.
Rond 19.15 uur gaan we naar buiten waar de tent van Plaatselijk Belang klaarstaat met de lichtjes.
Daarna is er binnen koffie en thee.

De kerk organiseert, maar de lichtjesregen is nadrukkelijk voor iedereen bedoeld, voor het hele dorp. We hopen dat u met velen komt, gelovig en niet-gelovig, kinderen en grote mensen, om samen het donker wat lichter te maken, en de namen van wie ons lief zijn levend te houden.

Iedereen in Harfsen en omstreken is van harte welkom!

Speak Your Mind

*