Zalig Pasen

Zalig Pasen

Zalig Pasen

Aan het Paasfeest is een voorbereiding voorafgegaan, de zgn. veertigdagentijd. In de laatste week voor Pasen, de Goede Week wordt het lijden en sterven Christus herdacht.

Wij gaan samen deze Goede Week in, beginnend met Witte Donderdag en uitmondend in het Hoogfeest van Pasen.

Laten wij hopen en bidden dat het Licht van Pasen ons mag inspireren, energie geven en steunen in het leven van alledag.

De Pastoraatsgroep en Locatieraad wensen u een Zalig Pasen.