Mededelingen mei 2012

Fietstocht naar Santiago
De heer en mevrouw Jan en Geesje Addink-Kip uit Harfsen zijn 29 april gestart met een fietstocht naar Santiago de Compostella (heen en terug). Mevrouw Addink-Kip bezorgt het parochieblad in Harfsen. Hun reisverslag is te lezen op www.retourtjesantiago.nl.

Openingstijden secretariaat
Per 1 juni zullen de openingstijden van het secretariaat veranderen. Dit om de bereikbaarheid gedurende de week te verbeteren en dit zal ook de werkverdeling binnen het secretariaat ten goede komen. De nieuwe openingstijden zullen zijn:  maandagmorgen 9.30 – 11.30 uur & donderdagmorgen 9.30 – 11.30 uur.

Vergadering pastoraatsgroep
De pastoraatsgroep vergadert op dinsdag 8 mei, om 20.00 uur in de pastorie.

Vergadering werkgroep huisbezoek
De werkgroep huisbezoek vergadert op maandag 14 mei om 14.00 uur in de pastorie.

Vergadering locatieraad
De locatieraad vergadert op woensdag 23 mei om 20.00 uur in de pastorie.

Vergadering lectoren
De lectorengroep vergadert op donderdag 31 mei om 19.30 uur in de pastorie.

Koffiedrinken na de viering
Op de zondagen 6 en 13 mei is er na de viering van 9.30 uur gelegenheid een kopje koffie te drinken in de pastorie. Iedereen is van harte welkom