Nieuwjaarsreceptie 2017

Germaine Wijnands, namens de locatieraad en de pastoraatsgroep, heet alle aanwezigen van  harte welkom en wenst een ieder een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.

Zij spreekt haar grote dank uit naar de vele vrijwilligers, die voor onze geloofsgemeenschap onmisbaar zijn. In een tijd waarin zoveel lijkt mis te gaan, onderstreept zij het belang om positief te blijven. Na het vertrek van Willem Achtereekte uit de pastoraatsgroep heeft Lenneke Groenevelt de gelederen versterkt.  We kennen haar als lector en lid van de werkgroep Familievieringen. We wensen Lenneke veel succes met haar werkzaamheden voor de geloofsgemeenschap.

Germaine van der Lande, voorzitter Pastoraatsgroep

We zijn heel blij op deze nieuwjaarsbijeenkomst twee nieuwe voorkeurparochianen, de heer en mevrouw Weeink welkom te mogen heten en hopen dat zij zich thuis zullen voelen in Joppe.

Ter inspiratie sluit Germaine af met het gedicht van Youp van ‘t Hek

Er hangen rampen in de lucht, er zijn miljoenen op de vlucht
Er wordt een noordpool leeg geboord, er worden kinderen vermoord
Ik denk te veel aan Tsjernobyl, en wat op Hiroschima viel
Ik denk aan aangeschoten wild, ik denk aan Groningen dat trilt
De oceaan is zwaar vervuild, er wordt gejankt, er wordt gehuild
Het is een radeloze tijd, de jeugd lijkt zijn toekomst kwijt

Maar toch, en toch…
En toch, en toch,
en toch, en toch,
blijf ik geloven in de bloemen en de lente
blijf ik geloven in de kracht en de talenten
die iets aan onze wereld willen doen

Ik blijf geloven aan het kind dat niet kan liegen
mijn kleinzoon met zijn lief gezicht
Ik blijf geloven in de vogels die nog vliegen
Ik blijf geloven, ik blijf geloven..

in het Licht

De Toekomst

Peter Wolbert

Peter Wolbert vertelt over het verzoek van het Parochiebestuur van de Twaalf Apostelen, om na te denken over onze toekomstvisie voor de geloofsgemeenschap Joppe. Doel is om voor Joppe en de andere geloofsgemeenschappen in onze Parochie een beeld te krijgen van de vitaliteit en de uitdagingen waarvoor zij in de komende vijf jaar gesteld staan.

In de eerste helft van 2016 hebben we als Joppe een aantal zaken in beeld hebben gebracht. Denk daarbij aan : hoe is het gesteld met het kerkbezoek (denk aan tellingen per viering); hoe staan we er financieel voor; wat is de leeftijdsopbouw van de geloofsgemeenschap; wat is de staat van de gebouwen en het kerkhof; zijn er voldoende vrijwilligers. Dat alles is op een rijtje gezet om een beeld te krijgen van de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap in Joppe.

Voor de komende 5 jaar is in Joppe sprake van een stabiel beeld en we zijn in Joppe relatief optimistisch gestemd kijkende naar het totaalbeeld van alle geloofsgemeenschappen in onze parochie. Het is wel zaak om de komende jaren regelmatig bij ons toekomstperspectief stil te staan en om vroegtijdig rekening te houden met veranderende omstandigheden. Daarmee kunnen we problemen vóór zijn.

Verder ziet het er naar uit dat de kerk in Nederland -en ook in onze Parochie- meer dan in het verleden zal bestaan uit evenementen, denk aan Kerst en De Passie in Vorden, waar veel mensen op afkomen. Daarnaast blijven er de wekelijkse vieringen waarvoor helaas minder priesters beschikbaar zijn en gekeken wordt naar alternatieven.

Het is van belang om blijvend samen te werken in Joppe en met andere geloofsgemeenschappen in onze Parochie, bijvoorbeeld met Vorden, Brummen, Lochem en Zutphen waarmee we een cluster vormen. Door taken te verdelen en elkaar te versterken en te ondersteunen, houden we perspectief voor de toekomst van onze geloofsgemeenschap te Joppe en onze Parochie HH. Twaalf Apostelen!

150 jarig bestaan
Maandagavond 16 januari komt de Locatieraad en Pastoraatsgroep bijeen om te praten over het 150 jarig bestaan van de kerk en geloofsgemeenschap dat we in januari 2018 hopen te vieren.