Nieuws van de Nieuwjaarsreceptie

Willem Achtereekte

Willem Achtereekte

Zondag 10 januari 2016 was de Nieuwjaarsreceptie waar we elkaar een Zalig Nieuwjaar konden wensen. Wederom hadden we een mooie opkomst.

Uit respect voor onze dierbare die er niet meer bij kunnen zijn namen we staande een moment van stilte in acht.

Verder nam Willem Achtereekte het woord om te vertellen over zijn zware besluit om met ALLE activiteiten voor de kerk Joppe, het vice-voorzitterschap voor de parochie de HH. 12 Apostelen en zijn werk als pastor voor twee verzorgingshuizen in Apeldoorn neer te leggen.

Willem schrijft:

Beste mensen,

Op zondag 10 januari 2016 heb ik tijdens de nieuwjaarsreceptie van onze geloofsgemeenschap met pijn in het hart aangegeven dat ik per 01-01-2016 stop met al mijn vrijwilligerstaken voor onze geloofsgemeenschap en voor de parochie.

Wegens drukke werkzaamheden gecombineerd met intensieve opleidingen, die horen bij een recent aanvaarde nieuwe functie bij mijn werkgever, ben ik niet meer in staat mij voor de volle 100% in te zetten voor deze prachtige vrijwilligerstaken.

Ik heb Kardinaal Eijk verzocht mij per 01-01-2016 te ontheffen van de functie van vice-voorzitter van de HH. Twaalf Apostelen Parochie en ik zal het parochiebestuur verzoeken mij te ontheffen van de functie van voorzitter van de pastoraatsgroep Joppe. Ook zal ik niet meer voorgaan in de vieringen in Joppe en leg ik mijn taken in het Beraad van Kerken en de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden neer.

Ik heb mij met veel plezier ingezet en heb velen van u mogen ontmoeten. Met dankbaarheid kijk ik daar op terug. Ik wens de geloofsgemeenschap en het parochiebestuur kracht en wijsheid om invulling te geven aan deze situatie.

Ik dank u allen voor het in mij gestelde vertrouwen en hoop u, maar dan als kerkganger, te blijven ontmoeten in onze mooie geloofsgemeenschap en parochie.

Jan Wagenmans

Jan Wagenmans

Hartelijke groet,

Willem Achtereekte

Woord van Dank

Jan Wagemans, voorzitter van de Locatieraad nam vervolgens het woord om Willem heel hartelijk te bedanken voor het vele wat hij heeft gedaan voor onze geloofsgemeenschap. Hij wenst Willem, die we met Ellie graag in onze kerk blijven ontmoeten veel succes met zijn nieuwe baan en studies.

Bemoediging

pastoor Scheve

pastoor Scheve

Pastoor Scheve, die even de tijd genomen had om met de mensen samen te zijn sprak de aanwezigen bemoedigend toe, want zo zegt hij: ‘ Joppe is een mooie geloofsgemeenschap’ . We mogen gerust ons eigen applaus in ontvangst nemen.  :J