Familieberichten

Op zaterdag 28 september zijn Willem Achtereekte en Elly Heijink in Deventer getrouwd. De volgende dag, zondag, hebben we na de Woord- en Communie Viering waarin Willem voorging en Elly de organist Harry begeleidde op haar dwarsfluit, het kersverse bruidspaar in de pastorie toegezongen en in de bloemetjes gezet. Van harte gefeliciteerd Willem en Elly.

Nieuws van de Nieuwjaarsreceptie

Zondag 10 januari 2016 was de Nieuwjaarsreceptie waar we elkaar een Zalig Nieuwjaar konden wensen. Wederom hadden we een mooie opkomst. Uit respect voor onze dierbare die er niet meer bij kunnen zijn namen we staande een moment van stilte in acht. Verder nam Willem Achtereekte het woord om te vertellen over zijn zware besluit […]

Een hartelijk welkom pastoor Scheve en diaken Bos

Hartelijk welkom pastoor Harry Scheve in Joppe Zaterdag 18 juli aanstaande zal de nieuwe pastoor Harry Scheve voor het eerst voorgaan in de Heilige Mis te Joppe. Na de viering is er gelegenheid met hem kennis te maken in de pastorie. De viering is om 19.00 uur dat in zijn geheel in het teken van […]

17 mei: Afscheidsviering Piet-Hein Cremers, vice-voorzitter Parochiebestuur

Per 1 juni 2015 zal de heer Piet-Hein Cremers stoppen als vice-voorzitter van het parochiebestuur HH.Twaalf Apostelen. De parochie zal tijdens de H. Mis op zondag 17 mei 2015 in onze kerk afscheid van hem nemen. Dit betekent dat de zaterdagavondviering van 16 mei 2015 vervalt en daarvoor in de plaats zal er een H.Mis […]

Willem Achtereekte aanvaardt nieuwe functie

Enkele weken geleden heeft pastoor Hogenelst mij verzocht toe te treden tot het parochiebestuur van de HH. Twaalf Apostelen. Ik heb hem om bedenktijd gevraagd en na beraad besloten positief te reageren op zijn verzoek. Inmiddels heb ik de pastoor en de huidige vice-voorzitter ingelicht en het is de bedoeling dat ik een aantal bestuursvergaderingen […]

Nieuwjaarstoespraak zondag 11 januari 2015 in het Bosrestaurant Joppe

Op dit moment realiseer ik mij dat ik gebruik had kunnen maken van een deel van de nieuwe geluidsinstallatie die wij vorig jaar hebben aangeschaft. Maar goed, volgende keer beter. Ik hoop dat u mij goed kunt verstaan. Welkom namens de locatieraad en pastoraatsgroep op deze nieuwjaarsreceptie van de geloofsgemeenschap Joppe. Fijn dat u er […]

Paaskaars 2013

Op zondag 12 oktober is de Paaskaars van 2013 uitgereikt aan Willem Achtereekte. Tijdens de familieviering, waarin het thema dankbaarheid centraal stond, werd hij ermee verrast. Pastor Jaap van Kranenburg sprak Willem toe. Hij noemde Willem een stuwende kracht achter vele werkzaamheden binnen onze geloofsgemeenschap. Een doener, een spin in het web en een goede […]

Ontmoet Willem

Maria is mijn steun en toeverlaat. In Lourdes heb ik haar dank mogen brengen voor al ’t mooie in het leven – zegt Willem Achtereekte, voorzitter Pastoraatsgroep en lekenvoorganger. Willem vertelt in een boeiend gesprek over zichzelf, zijn kijk op de dingen en deelt zijn liefde voor Maria. Zij die ons onvoorwaardelijk liefheeft. De ziel […]