Oktober is de maand van het Rozenkransgebed

Op vier dinsdagavonden in maand oktober bent u welkom voor het bidden van de rozenkransgebed.

De viering is om 19:00 uur.
Rozenkrans

Het Rozenkransgebed is eeuwenlang bewaard gebleven en het meest kenmerkende van het Rozenkransgebed is de herhaling. Het gebed met de herhalingen vindt men ook bij andere godsdiensten. Het is als met de ademhaling zonder we niet kunnen leven, of als de steeds terugkerende golfslag van de zee. De herhaling helpt ons om de RUST te vinden te midden van het lawaai van alledag en om ons te bezinnen op de geloofsgeheimen.

We bidden het rozenhoedje, een verkorte versie van het volledige rozenkransgebed. We bidden dus één keer het gebedssnoer.
Bij elke rozenhoedje staan we stil bij een van de vijf geheimen van dit gebed: de Blijde, de Droevige, de Glorievolle en Lichtende geheimen.
De mysteries van de rozenkrans verwijzen naar belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria.
We bidden het krachtige gebed tot God, via Zijn moeder, Maria, zij is immers de Moeder van de Heer, onze Moeder.

De Geheimen van het Licht
1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan
2. Openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana
3. Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods
4. Gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor
5. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.

Wij bidden op dinsdagavond
1 oktober de Blijde Geheimen
8 oktober de Geheimen van het Licht

15 oktober de Droevige Geheimen en
22 oktober de Glorievolle Geheimen.

Hoe mooi is het om samen te bidden.Tenslotte zijn het de kleine dingen die het doen! Nietwaar?