Oktober is de maand van het Rozenkransgebed

Op vier dinsdagavonden in maand oktober bent u welkom voor het bidden van de rozenkransgebed.

De viering is om 19:00 uur.
Oktober wordt in de Katholieke Kerk beschouwd als de tweede Mariamaand. Deze devotie is een uitbreiding van het liturgische feest van Maria van de Rozenkrans. De heilige paus Pius V bepaalde dat deze gedachtenis gevierd moest worden op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto, die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen christelijke troepen de Turkse Ottomanen. Pius (1566-1572) schreef deze overwinning op de Turkse agressie toe aan de hulp van de Maagd Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans. Dit gebed werd vooral gepropageerd door de Orde der Dominicanen. De Rozenkransmaand werd in de 19de eeuw ingesteld.

Het Rozenkransgebed is eeuwenlang bewaard gebleven en het meest kenmerkende van het Rozenkransgebed is de herhaling. Het gebed met de herhalingen vindt men ook bij andere godsdiensten. Het is als met de ademhaling zonder we niet kunnen leven, of als de steeds terugkerende golfslag van de zee. De herhaling helpt ons om de RUST te vinden te midden van het lawaai van alledag en om ons te bezinnen op de geloofsgeheimen.

We bidden het rozenhoedje, een verkorte versie van het volledige rozenkransgebed. We bidden dus één keer het gebedssnoer.
Bij elke rozenhoedje staan we stil bij een van de vijf geheimen van dit gebed: de Blijde, de Droevige, de Glorievolle en Lichtende geheimen.
De mysteries van de rozenkrans verwijzen naar belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria.
We bidden het krachtige gebed tot God, via Zijn moeder, Maria, zij is immers de Moeder van de Heer, onze Moeder.

De Blijde Geheimen zijn
1. De engel Gabriël brengt Maria de Blijde Boodschap
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
3. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem
4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden

Wij bidden op dinsdagavond
1 oktober de Blijde Geheimen,
8 oktober de Geheimen van het Licht,
15 oktober de Droevige Geheimen en
22 oktober de Glorievolle Geheimen. 
Bidt u mee?

Hoe mooi is het om samen te bidden.Tenslotte zijn het de kleine dingen die het doen! Nietwaar?