Opbrengst kerstcollectes

Caritas JoppeTijdens de vieringen op Kerstavond en 1e Kerstdag is er gecollecteerd voor de armen in onze dorpen. De kerk in Joppe neemt deel aan de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden in de voormalige gemeente Gorssel en de opbrengst zal dan ook geheel te goede komen aan deze stichting die er voor zorgt dat het terecht komt bij de armen in onze dorpen. Er stromen nog steeds giften binnen en in het volgende nummer van Onderweg zullen wij de definitieve opbrengst bekend maken. Eerst indruk is dat er massaal gegeven is.

Hiervoor al onze hartelijke dank!

Werkgroep Caritas Joppe