Opbrengst kerstcollectes

Tijdens de vieringen op Kerstavond en 1e Kerstdag is er gecollecteerd voor de armen in onze dorpen. De kerk in Joppe neemt deel aan de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden in de voormalige gemeente Gorssel en de opbrengst zal dan ook geheel te goede komen aan deze stichting die er voor zorgt dat het terecht komt bij […]

Caritas Joppe

Tijdens de eucharistieviering van 1e Paasdag is er gecollecteerd voor de Caritas in Joppe. Caritas Joppe is er ten behoeve van onder andere de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden in de voormalige gemeente Gorssel (ISBN). Er werd een bedrag van € 650,00 opgehaald en dit bedrag zal worden aangewend ter ondersteuning  van de armen in onze dorpen. Dank […]

Armoedecollecte

Tijdens de vieringen van 15 en 18 augustus is er gecollecteerd voor de Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden in de voormalige gemeente Gorssel (ISBN). Deze stichting, waar onze geloofsgemeenschap ook in deelneemt, zet zich in voor de armenzorg in uw straat, buurt, wijk, dorp bij….. de onbekende. Dankzij uw giften is er een bedrag van € […]