Priester. Nu.

Het duurt niet zo heel lang meer, en dan zal ik priester zijn. Priester. Ik moet nog wel wennen aan het idee… Maar ik zal snel genoeg weten hoe het is. Maar waarom eigenlijk? Regelmatig krijg ik de vraag wat ik eigenlijk te zoeken heb in het zinkende schip dat de Kerk in Nederland lijkt te zijn. Bij deze: waarom ik toch in Gods naam priester wil worden.

Kort gezegd kies ik voor dit leven omdat ik denk dat ik er gelukkig in wordt. Niet zo heel lang geleden -deze eeuw nog- koos ik bewust voor de Rooms-Katholieke Kerk. Want daar vond ik wat ik zocht: heel tastbare tekens van Gods aanwezigheid, een blij geloof, een overtuigend verhaal en vooral: Gods liefde. En al vrij snel wist ik dat ik maar één ding wilde: andere mensen vertellen hoe mooi dat geloof wel niet is. Zoals een kind z’n nieuwe fiets laat zien aan de hele buurt, zo wilde ik het geloof gaan verkondigen.

Als je er dan langer over nadenkt, zie je nog meer kanten van het verhaal. Het is nogal wat, priester zijn. Dan kijk ik naar mijn handen en denk: straks zal het brood in mijn handen het lichaam van Christus worden. Met die handen mag ik de zieken kracht geven in de Ziekenzalving. Die handen houd ik mensen boven het hoofd wanneer ik namens Hem zeg:  “Je zonden zijn vergeven.” Zou Hij dat echt aan mij vragen?  Sinds 2001 denk ik over die vraag na. In die jaren heb ik getwijfeld, gehoopt, gedroomd, gebeden, gelachen, werd ik verliefd; het voelde soms als té veel maar meestal niet. En uiteindelijk heb ik kunnen zeggen: “Ja, hier ben ik.”

Het is mijn diepe overtuiging dat God me roept om priester te worden. Net zoals Hij elk van ons roept om in ons leven Hem in het midden van alle dingen te zetten. In het diepst van mijn hart hoor ik de vraag: volg je me? Ach Heer, als u dat vraagt – ik doe het graag voor U. Misschien klinkt dat wel te makkelijk. Maar vergelijk het met een goed huwelijk. Als je eenmaal die ander hebt ontdekt, dan is de rest niet meer zo belangrijk.

Je hebt de ander, dat is genoeg. Voor mezelf zie ik dat niet anders: ik heb een Ander ontdek, de rest is niet meer zo belangrijk. Hij draagt me. Dat is genoeg.

Diaken Anton ten Klooster
kandidaat-priester

Busvervoer naar de priesterwijding van diaken Anton ten Klooster.

U bent ALLEN van harte uitgenodigd om samen met Anton de Priesterwijding mee te maken. De wijding is zaterdag 29 mei om om 10.30 uur in de Kathedraal te Utrecht.

Het Pastoraal Team hoopt dat velen van u naar Utrecht komen om deze wijding mee te vieren. Het Bestuur organiseert daarom bij voldoende deelname busvervoer naar Utrecht.

U kunt dan mee voor € 10,00 per persoon.

Als u mee wilt, kunt u zich opgeven bij het secretariaat voor 1 mei a.s. Tel.: 0575-491919 (antwoordapparaat inspreken)

Email: [email protected]