Wees niet bang …

juist-nu-ware-moedZondagmorgen 27 november 2016 heeft priester Ed Wassink zijn 12,5 jarig priesterjubileum gevierd in een volle St. Jan te Zutphen. Samen met de concelebranten pastoor Scheve, pastor Huiting, pastor Rutgers en diaken Van Heugten ging Ed Wassink, em.-priester voor in deze viering. Het thema van de viering is ‘Juist Nu Ware Moed’ .

Na afloop van de sfeervolle viering ontvingen de bezoekers een mooie kaart  met de tekst ‘Juist Nu Ware Moed’  met op de achterkant het gedicht van Freek de Jonge ‘ Wees niet bang …’ , en een doosje lucifer met op het doosje de tekst ‘Liever een lichtje aansteken dan de duisternis verkloeken …’ .

Juist Nu Ware Moed
Ed Wassink schrijft : Mijn ouders kregen in de oorlog verkering.Mijn moeder vond toen een klavertje vier. Mijn vader maakte een ontwerp ervan met daarin hun initialen. Jaap en Nel Wassink-Mast en bedacht onze familie spreuk : Juist Nu Ware Moed, dat nog steeds voor onze familie van betekenis is.

Houd goede moed, Ik ben het, Wees niet bang !
Jezus roept dit, lopend over het water, naar zijn leerlingen in een boot tijdens de storm op het meer. Matteüs 14, 27

lucifer

doosje Lucifer

Wees niet bang …

wees niet bang je mag opnieuw beginnen
vastberaden doelgericht of aarzelend op de tast
houd je aan regels volg je eigen zinnen
laat die hand maar los of pak er juist een vast

wees niet bang voor al te grote dromen
ga als je het zeker weet en als je aarzelt wacht
hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen
het mooiste overkomt je het minste is bedacht

wees niet bang voor wat ze van je vinden
wat weet je van een ander als je jezelf niet kent
verlies je oorsprong niet door je te snel te binden
het leven lijkt afwisselend maar zelfs de liefde went

wees niet bang je bent een van de velen
tegelijk is er maar een als jij
dat betekent dat je vaak zult moeten delen
en soms zal moeten zeggen laat me vrij

Een gedicht van Freek de Jonge uit ‘Kijk, Dat Is Freek’, 2011.

Mijn afbeeldingen Van harte GefeliciteerdBeste Ed,
Namens de Joppe Geloofsgemeenschap van harte gefeliciteerd met je 12 1/2 jarig priesterjubileum.
Gods zegen gewenst voor jou en je dierbaren en dat je ons mag blijven verrassen met mooie vieringen en inspirerende overwegingen.  We wensen je nog vele jaren in goede gezondheid als priester in ons midden.