Bijna is het zover: De priesterwijding van onze collega Anton ten Klooster!

Na een intensieve tijd van voorbereiden is het Paasfeest ondertussen al weer voorbij en maakt de kerk en maken wij ons op voor het vieren van Hemelvaart en Pinksteren. Maar…  Daarmee komt ook de verwachte en aangekondigde viering van de priesterwijding in zicht van onze collega in het Pastoraal Team: diaken Anton ten Klooster. Op zaterdag 29 mei 2010, om 10.30 uur is in Utrecht, in de Catharina-kathedraal, de wijdingsplechtigheid waarbij Anton ten Klooster en zijn collega Wouter de Paepe tot priester worden gewijd! De dag erna, zondag 30 mei om 10.30 uur, is er in de H. Willibrordkerk te Hengelo de plechtige en feestelijke Eerste H. Mis van onze Neomist (= pasgewijde priester).

We zijn al bezig met de voorbereidingen om er een groot feest van te maken.

Natuurlijk hopen we dat velen van u gebruik maken na het aanbod om samen met de bus mee naar de Kathedraal in Utrecht te reizen en aldaar de wijding mee te maken van Anton en zijn collega Wouter. Maar ook hopen we dat velen van u die zondag vanuit de Lokale Geloofsgemeenschappen van onze Parochie HH. Twaalf Apostelen zullen afreizen naar Hengelo (Gld) om de Eerste Heilige Mis van Anten ten Klooster mee te vieren en tot een feest maken!

Wij hopen dat zijn wijding voor onze Parochie en Geloofsgemeenschappen een hernieuwde inspiratie mag geven en we willen u van harte vragen in de komende tijd extra voor de wijdelingen te bidden.

Namens het Pastoraal Team
Parochie HH. Twaalf Apostelen
F.G. Hogenelst, pastoor

Busvervoer naar de priesterwijding van diaken Anton ten Klooster.

U bent ALLEN van harte uitgenodigd om samen met Anton de Priesterwijding mee te maken. De wijding is zaterdag 29 mei om om 10.30 uur in de Kathedraal te Utrecht.

Het Pastoraal Team hoopt dat velen van u naar Utrecht komen om deze wijding mee te vieren. Het Bestuur organiseert daarom bij voldoende deelname busvervoer naar Utrecht.

U kunt dan mee voor € 10,00 per persoon.
U kunt zich nog tot 6 mei a.s. opgeven bij het secretariaat:
Tel.: 0575-491199 (antwoordapparaat inspreken)
Email: [email protected]