Restauratie van het icoon

Maria van Altijddurende Bijstand

Eenieder die wel eens een kaarsje opsteekt, zal het niet ontgaan zijn dat het icoon Maria van Altijddurende Bijstand uit het kerkportaal is verwijderd.

Het icoon is door vervuiling en beschadigingen toe aan een restauratie.

Met financiële steun van de Stichting Vrienden van de Joppekerk wordt dit mogelijk gemaakt.
We zijn de stichting zeer erkentelijk voor de geboden hulp.

Jos Hafkamp en Bertus Haarman; bedankt voor het bijwerken van de muur in het portaal.