Wijding icoon Maria ontslapen op 29 juli d.v.

Wijding icoon van het ontslapen van de Moeder Gods

Op zondagmorgen 29 juli is er om 10.00 uur een heilige mis waar pastor Paul Brenninkmeijer voor zal gaan.

Hij zal de door hem geschilderde icoon van de patrones van de kerk, ‘Maria Ten Hemelopneming’ wijden.
Aansluitend aan de viering wordt het icoon in de pastorie opgehangen. Daarna is er een gezellig samenzijn.

U bent van harte uitgenodigd om in de koele kerk dit moment in het kader van het jubileumjaar mee te vieren.

De Feestcommissie 150 jaar Joppe