Slavisch-Byzantijnse liturgie op 18 november

Slavisch-Byzantijnse liturgie op 18 november

Wladimir oktober 2014

Na de Tweede Wereldoorlog zijn in West-Europa gemeenschappen ontstaan van oosterse christenen afkomstig uit het Russisch/Oekraïense gebied. Daarmee werd hun stijl van eucharistie-vieren hier bekend. Meer en meer voelden ook mensen van hier zich aangetrokken tot de Goddelijke Liturgie. In verschillende plaatsen in ons land vindt deze regelmatig plaats. Naast orthodoxe parochies bestaat er een landelijke koepel van katholieke gemeenschappen van de Byzantijnse rite: Pokrof. Daaronder is ook Wladimir (Hengelo Ov.) actief.

Voorgangers
Priester H. Scheve is een van Pokrofs celebranten. Hij heeft na het volgen van de vereiste opleiding de kerkelijke bevoegdheid ontvangen om in de Byzantijnse liturgie voor te gaan. Zondag 18 november wordt hij geassisteerd door diaken Ruud Wolthers en acoliet Marcel Klieverik. Wladimir verzorgt de koorzang, in een voortgaande dialoog met priester en diaken.

Aanvang
Een half uur vooraf (lees 10 uur) aan de eigenlijke liturgie
– die om 10:30 uur aanvangt en ongeveer anderhalf uur duurt – beginnen ter zijde van het altaar reeds de voorbereidende gebeden en handelingen.

Een iconostase, bestaande uit een aantal staande iconen brengt symbolisch een onderscheid aan tussen de heilige ruimte rond het altaar en het kerkgedeelte waar de gelovigen verzameld zijn. De dienst laat zich goed volgen aan de hand van een liturgieboekje dat achter in de kerk te leen ligt. U vindt daar tevens diptieken, intentiebriefjes die u, voorzien van de voornaam van een of meer levende of overleden personen, tezamen met een prosfoor, communiebroodje, kunt afgeven; het stipendium bedraagt vijf euro. Er bestaat verder gelegenheid een kaarsje op te steken bij de iconen voorin. Nadere toelichting wordt ter plaatse gegeven.

Wie dat wenst, kan op oosterse wijze te communie gaan, waarbij men van de priester de heilige gave in beide gedaanten op een lepeltje ontvangt. Het blijft daarnaast mogelijk op de Latijnse manier te communiceren.

Na afloop kan men voorin neergelegde gewijde, niet-geconsacreerde resten van de prosforen meenemen, bijvoorbeeld voor een zieke thuis.

Om 10 uur start de voorbereidingen.
De viering start om 10:30 uur.

U bent van harte welkom.