Eucharistie volgens de Slavisch-Byzantijnse Ritus

Vader Johannes

Zondagmorgen 18 november zijn er al vroeg activiteiten bij en in de kerk.

Het Byzantijnse Mannenkoor Wladimir  uit Hengelo is te gast om de Eucharistie op te luisteren. Pastoor Harry Scheve – vader Johannes – celebreert volgens de Slavisch-Byzantijnse ritus in de liturgie van de Heilige Johannes Chrysostomos.

Om 10 uur staan de iconen opgesteld in de kerk en vindt al biddend de voorbereiding op de viering plaats. De voorganger wordt geassisteerd door de diaken Ruud Wolthers, de lector Frits Gelevert en de acoliet is Marcel Klievert. De gehele viering wordt er afwisselend gezongen door voorganger, lector, diaken en het koor. Dirigent van het koor is de heer J. Smit.
Het was een mooie verzorgde viering. De zang was soms intens en dat voelde goed.
Het is zeker voor herhaling vatbaar.
Meer informatie over Slavisch-Byzantijnse Ritus vindt u op www.pokrof.nl

ii