Familieberichten

Zaterdag 23 juli 2016 is in de Heer overleden de heer Maurits Arnold Jacob Marie – Maurits – van Hövell tot Westervlier op de leeftijd van 35 jaar De crematie heeft 28 juli jl. plaatsgevonden. Heer geef hem de eeuwige rust. En het eeuwige Licht verlichte hem. Dat hij moge rusten in vrede. Amen