Verslag vergadering van parochiebestuur HH. 12 Apostelen

De R.K.-Geloofsgemeenschap Joppe behoort tot de R.K.-Parochie Twaalf Apostelen. Het parochiebestuur geeft van elke vergadering een kort verslag. Voor het verslag, zie bijgevoegde link  11-05-19 kort verslag PB d.d. 11 mei 2011. http://www.12apostelen.nl/