Terugblik 2015 – Op weg in 2016

Gezegend Nieuwjaar !

Gezegend Nieuwjaar !

We zitten alweer bijna volop in het nieuwe jaar.
Hopelijk brengt 2016 ons in een rustiger wereld dan 2015 met de grote vluchtelingenstroom naar Europa. De vele aanslagen en de Oorlog in het Midden-Oosten maakten van 2015  een zeer bewogen jaar.
Het is te hopen dat de gesprekken die de grootmachten nu hebben over een gezamenlijk optreden  ook van de grond komen en daardoor vrede brengen. Er is nog een lange weg te gaan.

Maar 2015 had ook een positieve kant.
Ondanks dat er minder mensen in de kerk komen wordt de betrokkenheid naar de medemens zeker niet minder. Het is verbazingwekkend hoeveel vrijwilligers zich hebben ingezet om mee te helpen de vele asielzoekers op te vangen. Natuurlijk waren er ook tegenstanders. Maar de vrijwilligers waren dik in de meerderheid.

De giften en aankopen voor de voedselbanken waren nog nooit zo groot.
Het verheugende hiervan is dat de mensen niet alleen aan hun medemens denken, maar ook daadwerkelijk helpen.
Is dit een ommekeer waar de jonge mensen zich mee bezighouden?  Misschien.

Bij ons in Joppe loopt het kerkbezoek ook een beetje terug.
Maar door de grote saamhorigheid en inzet van velen op allerlei gebied vormen we een hechte groep zodat we de neerwaartse spiraal nog redelijk in bedwang kunnen houden.

Maar we moeten daarom ook nieuwe initiatieven zoals familievieringen, kindje wiegen e.d. die bij ons al van de grond zijn gekomen en uitstekend bezocht worden, uitbouwen. En ook aan denken om de kerk meer open te stellen voor meerdere activiteiten zodat de drempel lager wordt, en de betrokkenheid nog groter.

Wij gaan als geloofsgemeenschap van Joppe hier ons uiterste best voor doen en wij willen onze positieve instelling graag verder uitbouwen.

Jan Wagenmans
Voorzitter Locatieraad