Kerkbalans 2015

geldR.K.- Parochie HH. 12 apostelen
Joppelaan 71 A

Joppe, Januari 2015

Geachte medeparochianen,

Onze Geloofsgemeenschap Joppe vormt een hechte gemeenschap, die we met elkaar al 147 jaar in stand houden. Een team van 140 vrijwilligers ondersteunt het vele werk.

Deze brief wordt gestuurd naar 500 gezinnen. In 2014 heeft de helft van de gezinnen een kerkbijdrage gestort. Daarvoor zijn we ze zeer erkentelijk en dankbaar.

We vragen speciaal aan de andere helft van de gezinnen die niet bijgedragen hebben om geldelijke ondersteuning voor onze geloofsgemeenschap.

Ondanks uw gulle giften nemen de opbrengsten uit collectes en uw bijdragen helaas af door de terugloop van het aantal parochianen en de bijzondere vieringen. Deze trend zal zich naar verwachting doorzetten in de komende jaren. Wij rekenen daarom dit jaar ook weer op uw gulle bijdrage.

Ons bankrekening nummer is NL 82 RABO 032.23.03.001 ten name van R.K.- Kerkbestuur Joppe.

Met vertrouwen zien we de toekomst tegemoet.

Wij bedanken u alvast voor uw grote betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid in het jaar dat voor ons ligt.

De Locatieraad,

de heer J. Wagemans, voorzitter
de heer J. Roes, penningmeester
mevrouw L. Hesselink – Robail, secretaris
de heer W. Noordman
de heer W. Achtereekte

n.b. Hierbij het document met Begroting 2014 & 2015 en STAAT-van-BATEN-en-LASTEN-Actueel-2013

Comments

  1. Michael Moormann zegt

    Kerkbalans 2015
    Het geen inzicht geven, anders dan dat de opbrengsten teruglopen, is niet meer van deze tijd dus daarom graag wat meer informatie betreffende de financiële situatie van de parochie maar in het bijzonder van de lokatie Joppe.

  2. M.van Koppen zegt

    Wij voelen ons zeer sterk verbonden met de “Joppekerk”!!