Vastentijd

Elk jaar is het weer vasten, een tijd van vasten. Misschien is het weer eens goed om ons af te vragen, waarom Vasten? Steeds komen dezelfde motieven voor het vasten naar voren.

Vasten om Los te Laten

Vasten is niet eten om lichaam en geest te zuiveren. Vasten als een weg .om te komen tot heling en genezing: het loslaten van al het overtollige, niet alleen materieel maar ook geestelijk. De weigering om zowel je lichaam als je geest vol te proppen met overbodige luxe. Vasten als een weg om te komen tot de diepte van het leven zelf.

Vasten om tot God te komen

Deze zuiverende weg, dit opruimen van al het stof dat ons lichaam en onze geest belast, maakt ruimte vrij om te komen tot God. Mensen vasten om zich voor te bereiden op een belangrijke beslissing, een heilige handeling, een levenskeuze. Vasten is een aanloop nemen tot verandering en ommekeer.

Vasten om gerechtigheid te doen

Vasten maakt ons gevoelig voor de noden van de ander. Vasten is onlosmakelijk verbonden met delen. Ons vasten kan het begin zijn van een sobere levensstijl en een rechtvaardiger leven, een voelbaar teken van solidariteit en verbondenheid met allen die lijden onder onrecht, honger en geweld. Vasten is een vorm van protest, een politieke daad die het onrecht in onszelf en in de wereld aanpakt. Door ascese, gebed en broederlijk delen maken we een begin van een andere wereld, zoals God die met ons droomt.

Als we nu samen vasten …

In onze tijd kan vasten een specifieke en nadrukkelijke betekenis krijgen.

Omdat we weten dat er overconsumptie is én honger ..
Omdat we weten dat er verstikkende rijkdom is
én grote armoede …
Omdat we weten dat er verlangen
is naar zinvol leven én verslaving …
Omdat we weten dat onze aarde mooi is én bedreigd …
Omdat we weten dat we gerechtigheid moeten stichten én
tegelijk leven in een wereld vol onrecht…
We staan tussen droom en werkelijkheid …

We vasten om de werkelijkheid op die droom af te stemmen.

Zo kan vasten een “sterk moment en een voelbaar teken” worden van ons verlangen naar gerechtigheid voor allen, van onze pogingen om daaraan iets te doen in ons dag dagelijks leven.

Vasten kan ons bewuster doen worden van de diepe Stem in ons die ons blijft oproepen ons niet neer te leggen bij onrecht en onmacht … Die Stern die we “God” noemen, “Bron van al wat leeft” en die zelf gerechtigheid wil voor alle mensen en voor heel de schepping. Bidden kunnen we dan niet anders dan met de noden van deze tijd én de droom van Gods gerechtigheid voor ogen.

Dat vasten doen we in verbondenheid met anderen, persoonlijk, in gezin of in een groep, om mekaar te bemoedigen vol te houden in het leven “tegen-de-stroom-in”.

Vastenaktie binnen onze parochie

  • Aan het begin van de vastentijd verschijnt een boekje met 40 gebeden, gedichten en gedachten voor de        veertigdagentijd. De opbrengst hiervan is bestemd voor een gezamenlijk project van de Vastenaktie binnen de parochie HH. twaalf Apostelen. Dit boekje is samengesteld door de gezamenlijke MOV- groepen. In het boekje staan tevens een aantal MOV activiteiten vermeld.
  • In het weekend van 13/14 maart zal er in alle plaatselijke   geloofsgemeenschappen aandacht worden besteed aan    de vastenaktie.

Voor jong en oud een goede vastentijd toegewenst,
Namens het Pastoraal Team,
Wil Matti, pastor