Verslag Feestcommissie 150 jarig bestaan – 8 juni

v.l.n.r. Bertus, Jo, Germaine en Hein

Verslag Feestcommissie 150 jarig bestaan R.K. Kerk Joppe op 8 juni 2017

Het 150 jarig bestaan van onze Kerk en Geloofsgemeenschap willen we herdenken en samen met u vieren. Ter gelegenheid hiervan zijn de voorbereidingen hiervoor gestart. We brengen u graag op de hoogte.  

 1. Gebed
  Bij aanvang van de vergadering opent Germaine deze met een gebed.
 2. Terugblik Koffie-ochtend

  Gegeven aan de kerk van ’t Joppe door baron C.E.J.F. van Nispen en zijn echtgenote C.J.T.M. van Hövell van Swanenburg

  Germaine blikt terug op een onderhoudende ochtend met Clemens van Hövell tot Westervlier. Het was een mooi persoonlijk verhaal. Nader hand gingen zijn boeken rond en heeft Hein de Monstrans opgehaald waarin de naam van de gever staat gegraveerd.

 3. Archieven
  Donderdag 15 juni gaan Bertus, Hein en Jo naar het Streekarchief te Zutphen.
 4. Foto’s
  Er druppelen reacties en foto’s binnen. Enkele personen worden benaderd om herinneringen op te halen.
 5. John Auping
  Getracht wordt John Auping ‘priesterzoon uit Joppe’ te benaderen met de uitnodiging of hij naar Joppe wil komen om het feest met ons te vieren.
 6. Presentje
  Naast een cadeau voor der kerk wordt ook gezocht naar een passend present voor de geloofsgemeenschap om het feest te markeren en te herinneren.

Wij hopen u geïnformeerd te hebben en bij vragen kunt u contact opnemen bij genoemden.

Jan Wagemans, voorzitter Locatieraad
Germaine van der Lande, voorzitter Pastoraatsgroep