Verslag Feestcommissie 150 jarig bestaan

v.l.n.r. Germaine, Jan, pastoor Scheve, Clemens, Bertus,  Jo

Verslag Feestcommissie 150 jarig bestaan R.K. Kerk Joppe op 20 april 2017

Het 150 jarig bestaan van onze Kerk en Geloofsgemeenschap willen we herdenken en samen met u vieren. Ter gelegenheid hiervan zijn de voorbereidingen hiervoor gestart. We brengen u graag op de hoogte.  

 1. Gebed
  Bij aanvang van de vergadering opent Germaine deze met een gebed en het Onze Vader.
 2. Samen vieren
  In 2018 willen we op een aantal momenten stil staan bij onze kerk en gemeenschap. Dat willen we doen in een aantal vieringen; medio januari met de vertrouwde Nieuwjaarsreceptie, 27 januari omdat vanaf die datum in 1868 de kerk de parochiekerk is, 6 mei omdat 1 mei de wijding van de kerk heeft plaatsgevonden en 15 augustus omdat we het patroonfeest van Maria ten Hemelopneming vieren. Na de zomervakantie willen we een plechtige  Eucharistieviering met drie heren en met een heerlijke brunch. Over de locatie en uitvoering wordt nog nagedacht.
 3. Oude archieven en informatie
  Er is een oproep geplaatst in het Katern, de Joppe nieuwsbrief, Onderweg en op Gorssel.nl voor oude foto’s en oude verhalen over R.K- Kerk en onze geloofsgemeenschap. We hopen dat mensen gaan reageren zodat er een mooi en uitgebreid overzicht kan ontstaan. Bertus Haarman (0573-432407) en Jo Oosterwegel (06-16272819) zijn het aanspreekpunt. Verder wordt er onderzoek in de archieven van de gemeenste Zutphen, de Elf Marken en het Bisdom gedaan.
 4. Huize Joppe
  Clemens van Hövell tot Westervlier geeft een korte uitleg over de oorsprong van Huize Joppe en de oprichting van de R.K.-Kerk. Hij zal een samenvatting van zijn verhaal maken en dat ons doen toekomen.
 5. Cadeau aan de kerk
  Wat wil je je kerk geven om het moment van het 150 jaar bestaan markeren? Het voorstel is om de kerk een cadeau, gewijd aan onze patrones Maria ten Hemelopneming te schenken. Gedacht wordt aan een gevelsteen, een glas-in-lood raam of zoals de pastoor opperde een icoon waarop Maria ten Hemelopneming wordt uitgebeeld. Pastoor gaat Paul Brenninkmeijer, een zeer gewaardeerde iconenschilder, hiervoor benaderen.

Wij hopen u geïnformeerd te hebben en bij vragen kunt u contact opnemen bij genoemden.

Jan Wagemans, voorzitter Locatieraad
Germaine van der Lande, voorzitter Pastoraatsgroep

Comments

 1. Theo Mokkink zegt

  Ergens in de jaren ’90 kreeg ik van Bertus Groot Koerkamp (toenmalig lid van het koor) een schrift te leen met daarin de notulen van de jaarvergaderingen van het koor in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ik heb dit in zijn geheel gekopieerd en kan het desgevraagd doen toekomen aan Jo Oosterwegel (wiens vader in die tijd voorzitter van het koor was).
  Succes met de voorbereiding, m.vr.gr. Theo Mokkink