Vertrek pastoor Hogenelst

Pastoor Fred Hogenelst

Pastoor Fred Hogenelst

Na ruim 15 jaar in onze regio gewerkt te hebben gaat pastoor Fred Hogenelst onze parochie verlaten omdat hij een nieuwe pastoorsbenoeming heeft aanvaard.

Met ingang van 1 juni aanstaande wordt hij pastoor van de parochies Heilige Suitbertus te Culemborg en Paus Johannes XXIII te Houten, met gezamenlijk 16 kerken. Deze parochies bestrijken geografisch een groot gebied, waarin de pastoor redelijk centraal, in Culemborg, zal gaan wonen.

Wij betreuren zijn aanstaande vertrek zeer, maar wisten dat het eens zou komen en gunnen hem zijn nieuwe benoeming van ganser harte.

Om een aantal opgestarte activiteiten, zoals de viering van de Eerste Heilige Communie, goed af te kunnen ronden, zal pastoor Hogenelst nog tot 1 juli in onze parochie werkzaam blijven.

Vast staat dat pastoor Hogenelst opgevolgd gaat worden, op dit moment is echter nog niet bekend door wie. Op een later tijdstip zullen wij u informeren over het afscheid van onze pastoor en over diens opvolging.

Met vriendelijke groet,
namens parochiebestuur, locatieraad en pastoraatsgroep,

Willem Achtereekte

Comments

  1. Fam. Peters Epse zegt

    Bedankt voor de vele mooie Eucharistie vieringen en de indringende en aansprekende optredens bij diverse andere gelegenheden.
    Veel succes en vooral een gelukkige toekomst in de nieuwe omgeving in het rivierengebied. Culemborg lijkt ons een prachtige keuze als woonplaats.
    groeten,
    Carla / Theo Peters.