Allerzielen 2 november 2011

Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop wij in de katholieke kerk wereldwijd stil staan bij allen, gekend en niet gekend, die ons in geloof zijn voorgegaan.

Op woensdagavond 2 november 2011 om 19.00 uur zal pastor Jaap van Kranenburg voorgaan tijdens de viering van Allerzielen en zullen kaarsen branden voor onze overledenen van het afgelopen jaar.

Na afloop van de viering zal het gedachteniskruisje worden uitgereikt aan de familieleden van deze overledenen.

Evenals vorig jaar gaan wij daarna in processie naar het kerkhof en zal de pastor de graven van al onze  overledenen zegenen.