Zondag 16 september

Zondag 16 september om 10 uur is er een Heilige Mis.

pater John Auping SJ

Pater John Auping SJ  zal voorgaan in de H. Mis en ons meer vertellen over zijn werk in Mexico-stad. De collecte van deze zondag zal ook bestemd zijn voor het project ‘Een waardige woning’.

Mexico-project De waardige woning
Dankbaar voor het goede dat ons ten deel is gevallen, heeft de jubileumcommissie gemeend in dit lustrumjaar een project te omarmen, dat hoewel 9.301 km van ons is verwijderd, maar toch met ons verbonden in de persoon van pater John Auping, in Joppe getogen, een goed doel te steunen.            Voor de armsten van Mexico-stad, in 2017 ook nog getroffen door een aardbeving, is geld ingezameld om zo te helpen die mensen een waardige woning te geven.  De commissie had pater Auping voor zondag 9 september uitgenodigd om met ons het feest te vieren .

Na de viering is er een gezellig samenzijn in de pastorie met pater Auping.