150 jaar Kerk-Zijn

Zaterdag 27 januari 2018 om 19.00 uur willen we in de Heilige Mis herdenken en vieren de ingebruikneming van onze kerk, Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, 150 jaar gelden.

In de plechtige Hoogmis op zondag 14 januari jl. mochten we al samen met mgr Woorts, hulpbischop van Utrecht, die samen met diaken Ten Bruin voorging in de viering stil staan bij dit heugelijke en dankbare feit. Zoals mgr. Woorts zo mooi zei: ‘Dankbaar dankzij priesters, de assistenten, die deze parochie hebben bediend en zeker ook dankzij parochianen, wellicht de voorouders, die hier in Joppe het geloof hebben gevierd, gebeden, gezongen en God hebben gedankt, het geloof hebben doorgegeven, in lief en leed.’

In dankbare herinnering  aan de stichter Franciscus E.A. baron van Hövell tot Westerflier (1846-1926) en alle anderen die het kerk-zijn mogelijk maken in Joppe delen wij onze vreugde in de viering op zaterdag 27 januari d.v. om 19.00 uur en herdenken wij de ingebruikneming van onze kerk. In de Heilige Mis zal pastoor H. Scheve voorgaan, geassisteerd door diaken Ten Bruin. Het parochieel koor en organist Theo Mokkink zullen de viering opluisteren o.l.v. Piet Klein Rouweler, dirigent.

Op 6 mei d.v. herdenken wij de wijding van onze kerk, 15 augustus d.v. vieren we het patroonsfeest Maria Tenhemelopneming en op 9 september d.v. willen we het bijzondere lustrum vieren.