Afscheid lid pastoraatsgroep

Dank je welVanaf de start van de Pastoraatsgroep in april 2007 is Greet van Tongeren lid geweest van de Pastoraatsgroep. Met hart en ziel heeft zij zich ingezet voor onze geloofsgemeenschap en zich met name gericht op de contacten met het koor en de organisatie van de Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel.

Greet gaf aan dat het tijd geworden is om plaats te maken voor de jongere garde en op haar verzoek heeft het parochiebestuur, op advies van de pastoraatsgroep, besloten haar lidmaatschap van de pastoraatsgroep per 01-01-2013 te beëindigen.

Onze geloofsgemeenschap is haar veel dank verschuldigd voor al het werk voor Joppe. Wij wensen haar nog veel succes met de vrijwilligerstaken die zij heeft behouden. Met name haar grote passie: zingen op het koor.
Greet: Dank je wel!