In memoriam Greet

Met op de voorgrond Greet van Tongeren op het koor.

Met op de voorgrond Greet van Tongeren op het koor.

Op 18 april jl. is Greet van Tongeren – Heemskerk van ons heengegaan.

Wij zullen haar en haar warme betrokkenheid en tomeloze inzet, zelfs toen  haar gezondheid te wensen over liet, node missen.

In de pastoraatsgroep had zij altijd een helder, genuanceerd oordeel, ze was wars van onechtheid en dat stak ze niet onder stoelen of banken. Jarenlang was ze de motor van de Eerste Heilige Communie (EHC) en Vormsel groep, begeleidde ze onze misdienaars en organiseerde hun jaarlijkse uitje. Maar ook zorgde Greet ervoor dat het kerkportaal open was zodat belangstellenden daar een kaarsje konden opsteken of iets in het intentieboek konden schrijven. Jarenlang heeft ze gezongen in het koor en verzorgde ze na de viering de koffie. Ofschoon niet in Joppe geboren, was Greet hier inmiddels wel geworteld.

Ad van Noije, dirigent; op de rug Greet

De dood van haar man Frans heeft haar geluk ernstig verstoord, maar ze zal zich nu met hem herenigd weten.

Greet, Vaarwel !

De Pastoraatsgroep