Afscheid pastoor Fred Hogenelst in Zutphen op 5 juli

Pastoor Fred Hogenelst

Pastoor Fred Hogenelst

De afscheidsviering is op zondag 5 juli a.s., om 11.15 uur, in de St. Janskerk te Zutphen.
Na afloop is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen. Wij hopen dat velen van u zullen komen zodat het een onvergetelijke viering en receptie voor pastoor Hogelnest zal zijn.

Wij betreuren zijn aanstaande vertrek zeer, maar wisten dat het eens zou komen en gunnen hem zijn nieuwe benoeming van ganser harte!

Afscheidscadeau pastoor Fred Hogenelst

De feestcommissie heeft, in overleg met de pastoor, gekozen om hiervoor financiële bijdragen van parochianen te verzamelen.

U kunt uw bijdrage voor deze herinnering overmaken op rekeningnummer: NL68INGB000 6870 955, ten name van Parochie H.H. Twaalf Apostelen, Zutphen ov.v. cadeau pastoor Hogenelst.

De feestcommissie wil u bij voorbaat hartelijk danken voor uw bijdrage.