Madrid ingenomen door WJD-gangers

door pastor Anton ten Klooster, geplaatst op 18/8 ’11 om 19:49u op Yougle Sinds maandag 15 augustus is Madrid ingenomen door vele, vele jonge pelgrims. Ook de ‘Amigos en Christo’ van de Utrechtse WJD-reis zijn onder hen die in de straten dansen, catecheses volgen en de metro’s meer dan vol laten lopen. Kwartier maken in […]

Werelds onthaal in zinderend Zaragoza

door pastor Anton ten Klooster, d.d. 15 augustus 2011  ´Amigos en Cristo´ beleven mini-WJD Het is even stil geweest op Yougle, maar niet in Zaragoza. De WJD-deelnemers van het aartsbisdom hebben geweldige dagen in de stad beleefd. Ontmoeting, ontspanning, vieringen en catechese brengen de WJD-stemming er al vroeg in. Al is het nog wel even […]

Jaarprogramma jongerenpastoraat Aartsbisdom Utrecht 2011-2012

              Jaarprogramma jongerenpastoraat Aartsbisdom Utrecht in chronologische volgorde: 2011 2 oktober  Openingsfeest (jongeren) 14-16 oktober  Vormingsweekend 1  (jongeren) 6 november  Katholieke Jongerendag (tieners en jongeren) 9-11 december  Vormingsweekend 2 (jongeren) 18 december  Kerstbijeenkomst (jongeren) 2012 3-5 februari Vormingsweekend 3  (jongeren) 3 maart  Diocesane impulsdag  (begeleiders) 17 maart  Stille Omgang  (jongeren) 1 april  Palmzondagbijeenkomst  (jongeren) 14 april  Vormseldag (vicariaat 1)    (vormelingen) 28 april-5 mei   Bisdombedevaart naar […]

15 jongeren naar de Wereld Jongeren Dagen

Vervanging pastores Hogenelst en Ten Klooster   Uit onze parochie zullen 15 jongeren deelnemen aan de komende Wereld Jongeren Dagen in Madrid, van 10 tot 23 augustus. Het aartsbisdom Utrecht heeft, mede door onze grote groep, het meeste aantal deelnemende jongeren van Nederland. In totaal worden, van uit de hele wereld, meer dan een miljoen […]

Basiscursus R.K. geloof

Veel mensen willen graag ‘iets meer’ weten over het katholieke geloof. Voor die mensen bieden we nu een basiscursus van acht avonden aan. De leden van het pastoraal team en diakens Ten Bruin en Van Heugten nemen u mee door de grote onderwerpen van het geloof.  Want wat betekent het om te ‘geloven’? Wie is […]

Gebed bij Zaligverklaring Paus Johannes Paulus II

Zondag 1 mei 2011 is Paus Johannes Paulus II in Rome zaligverklaard. Hieronder treft u het gebed aan wat gebeden is op zondag 1 mei. Heer Jezus Christus, U in wie de Goddelijke Barmhartigheid tot ons komt, U bent de Herder van uw Kerk en leidt en hoedt ons. U heeft uw Kerk gegrondvest op […]

Eerste H. Communie

Op 3 april j.l. hebben we kennis gemaakt met Gerjan Haarman, Maurice Wolbert, Anniek Haven, Amely IJsseldijk, Thomas IJsseldijk, Gwen Jonker, Eva Wijffels, Gabriele Rexwinkel, Enrico Rexwinkel, Lucas van Vilsteren en 11 andere kinderen uit de Geloofsgmeenschap St. Joseph te Lochem. In een feestelijke viering, met als thema ‘Iedereen hoort erbij’ stelden de communicantjes zich […]

Stiltedag

Op zaterdag 16 april organiseren we een katholieke meditatiedag vanuit de leer van Sint Jan van het Kruis: met liefdevolle aandacht heilig nietsdoen.  We beginnen met een inleiding. En dan maar oefenen! We doen dat zittend in een kring van maximaal 16 deelnemers. We gaan steeds 30 minuten de stilte in en wisselen af met 15 […]

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

PASSION Palmzondag  17 april 2011 Emmanuelkerk te Zutphen Start 11.00 uur met feestelijke Heilige Mis Op Palmzondag 17 april is in de Emmanuelkerk te Zutphen de jaarlijkse jongerenmanifestatie van het Bisdom: PASSION. De dag begint  om 11.00 uur met een feestelijke Heilige Mis. De aartsbisschop Eijk gaat hierin voor. De hele dag staat in het teken […]

Regionale jongerendag vicariaat Arnhem

Eén dag voor Valentijnsdag gaan we het hebben over liefde. Wat is liefde en wat voor soorten liefde zijn er? De dag begin om 11.30 uur met een Eucharistieviering in de St. Martinuskerk aan de Steenstraat 7 in Arnhem. Hierna volgt een heerlijke lunch en een boeiend programma met workshops. Een zuster vertelt over haar […]