Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar

Wij bereiden ons voor op het feest van de geboorte van Christus. De locatieraad en de pastoraatgroep wensen u een Zalig Kerstfeest en een gezond en gelukkig nieuwjaar. Op 13 januari hopen wij onze nieuwjaarswensen persoonlijk aan elkaar over te brengen. U wordt van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie in de Joppeschool, aansluitend aan de […]

Kerst en Nieuwjaarswens 2017

Wij zitten nu alweer in de maand december en gaan ons voorbereiden op het feest van Kerstmis. In Joppe zijn we al druk bezig met de buitenkerststal en de voorbereidingen op de vieringen voor de komende tijd. Iedereen draagt zijn steentje bij en dat geeft een groot saamhorigheidsgevoel, zoals al jaren het geval is. Wij, […]