Oliën gezegend tijdens Chrismamis

God raakt ons aan.. Op woensdagavond 17 april werd in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Emmaüsparochie) de jaarlijkse Chrismamis gevierd. Gelovigen vanuit vele parochies waren gekomen naar deze viering “voor het hele Aartsbisdom Utrecht”, zoals kardinaal Eijk de Chrismamis in zijn openingswoord omschreef. De aartsbisschop Eijk zegende in deze Mis de olie voor de […]

Goede Week en Pasen 2019

In de Goede Week en met Pasen zijn de vieringen op de volgende dagen Woensdag 17 april 2019 – Chrismamis Op de vooravond van Witte Donderdag wordt om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn de jaarlijkse Chrismamis opgedragen. Tijdens de Eucharistie voor heel het Aartsbisdom Utrecht worden de oliën gewijd. Vanuit deze ene Viering […]

Chrismaviering 12 april

De jaarlijkse Chrismamis voor het Aartsbisdom Utrecht vindt altijd plaats op woensdagavond in de Goede Week. Dit jaar is het op woensdag 12 april en traditiegetrouw in Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Hoofdstraat 18 ). Aanvang van de viering is 19.00 uur. Tijdens deze Eucharistieviering vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken en geloofsleerlingen, […]