De tijd tikt door ..

Bertus, Germain, Jan, Christiaan, Hein en Gemma buigen zich over de tekening van de kerk

De tijd tikt door
Maanden worden dagen
Uren worden minuten
Nog twee maanden
en 2018 staat voor de deur!

Verslag Feestcommissie 150 jarig bestaan R.K. Kerk Joppe op 23 oktober 2017

Het 150 jarig bestaan van onze Kerk en Geloofsgemeenschap willen we herdenken en samen met u vieren. Ter gelegenheid hiervan zijn de voorbereidingen hiervoor gestart. We brengen u graag op de hoogte.  

De vergadering is nog niet begonnen maar we buigen ons over een prachtige bouwtekening van onze kerk, zie foto, die Bertus heeft meegenomen. Er is veel veranderd in de kerk maar niet het aangezicht van het kerkgebouw!

Getrouw opent Germaine de vergadering met een mooi gebed.

Er wordt gesproken over een aantal vieringen in 2018 waarbij we stil willen staan bij markante momenten van het 150 jarig bestaan. Daarvoor zijn en worden geestelijken uitgenodigd om ons voor te gaan in de viering.

Ook is priesterzoon John Auping (woonachtig in Mexico) uit onze geloofsgemeenschap benaderd om het feest met ons te vieren. De uitnodiging heeft hij van harte ontvangen en John heeft toegezegd om te komen. Ook een enkele andere toezegging hebben we reeds mogen ontvangen. Daarover later meer.

Acties worden uitgezet om de liturgie vorm te geven en er wordt nagedacht over het communicatieplan.

Heeft u vragen of suggesties dan bent u welkom.

We komen bij u terug !