Dankjewel ofwel Eucharistie!

pastoor Scheve met diaken Ten Bruin

Dankjewel betekent in het Grieks Eucharistie !

In de Eucharistieviering op zaterdag 27 januari zeggen we Dankjewel. Dankjewel omdat we vieren dat het 150 jaar is gelden dat de kerk in gebruik is genomen; 150 jaar dat we samen Kerk-zijn in Joppe en omgeving. We mogen dank zeggen aan de stichter baron Frans van Hövell tot Westerflier en zijn familie voor de kerk. En niet te vergeten dank zeggen aan de vele voorgangers en de assistenten, bestuurders, parochianen, voorouders en gelovigen die het in Joppe en omgeving mogelijk hebben gemaakt samen Kerk te zijn en het rooms katholieke geloof hebben mogen beleven en vieren. Een dankzegging in verbondenheid met God met oog voor het verleden en het heden naar de toekomst toe.

Germaine Wijnands, voorzitter Pastoraatsgroep

v.l.n.r. Jolien, diaken Ten Bruin, pastoor Scheve, Kasper

Het is niet meer vanzelfsprekend om naar de Kerk te gaan en soms is het ‘ongehoord’ om te luisteren naar het woord van God. Of zoals pastoor Scheve zegt: ‘Is het nog waard te vieren?, Waarom doen we het ?’.

Waard is het zeker ! Daarom werd er na de viering in de kerk een kopje koffie/thee geschonken. Op een andere wijze mochten we elkaar in de kerk ontmoeten.

We mogen terugzien op een gezellig en waardig samen zijn waarin we stil mochten staan bij de in de ingebruikname van de kerk.