Familieberichten

Pastoor GrondhuisVrijdag 8 juli 2016 is in de Heer overleden

candle lightPastoor Wilhelmus Johannes Joseph Grondhuis
Priester van het aartsbisdom Utrecht
op de leeftijd van 94 jaar

De H. Mis van Requiem is op donderdag 14 juli 2016 om 14.00 uur in de basiliek van de HH. Wiro, Plechelmus en Otgerus aan het Kerkplein in Sint Odiliënberg. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op het kerkhof naast de basiliek.

Na de begrafenis ie er gelegenheid om te condoleren in de Priorij Thabor (naast de basiliek), Aan de Berg 3 te 6077 AC Sint Odiliënberg.

Heer geef hem de eeuwige rust.
En het eeuwige Licht verlichte hem.
Dat hij moge rusten in vrede.
Amen

Hierbij het volledige bericht : Rouwkaart Pastoor Grondhuis 8-7-2016

Reacties

  1. M. van koppen zegt

    Mevr. Schruer, gecondoleerd met het verlies van Pastoor Grondhuis.
    U hebt goed voor hem gezorgd.
    De Parochie in Joppe “draait” nog steeds!