Gebedsintenties juni 2018

Zondag 3 juni
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Alberta Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks, Elisabeth Theresia Maria Westenvoorde-Spiekker, Pastor van ‘t End, Maria Hendrika Johanna van der Meer – Hanterink

Zondag 10 juni
Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Gerrit Groot Koerkamp, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Elisabeth Theresia Anna Westervoorde-Spiekker, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Jaargetijde Willem Klunder, Maria Hendrika Johanna van der Meer – Hanterink, Margarethe Maria Gemma Windmeijer – van der Arend

Zaterdag 16 juni
Jan de Baar, Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Albertus Rutgers, Bennie Hakvoort, Jan de Baar, Paula Haarman-ten Have, Anthonius Wolters, Overl. Moeder en Bonnema, Elisabeth Theresia Anna Westervoorde-Spieker, Overl. ouders Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp en Johanna Maria Groot Koerkamp, Jacobus Wilhelmus Engelen, Maria Hendrika Johanna van der Meer – Hanterink, Margarethe Maria Gemma Windmeijer – van der Arend

Zondag 24 juni – Geen Viering in Joppe
Eerste Heilige Communieviering voor de kinderen uit Brummen, Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen.
10:00 uur in de H. Joseph te Lochem

 

Wat is een Gebedsintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:
NL82 RABO 0322 3030 01 t.n.v. RK GG Maria ten Hemelopneming te Joppe