Gebedsintenties oktober 2018

Gebedsintenties voor de maand oktober

Zondag 7 oktober
Overl. ouders Jansen-Gabriél, Alberta Johanna Wilhelmina Hafkamp-Hendriks, Lev. en overl. fam. Roelofs-Huisman, Overl. ouders de Kruijf-Martens, Bennie Hakvoort, Pastoor Grondhuis

Zondag 14 oktober
Lev. en overl. fam. Nijenhuis-Streppel, Lev. en overl. fam. Jansen-Jansen, Gerrit Groot Koerkamp, Albertus Rutgers, Overl. ouders Bot-Beemster en Ceciel Bot, Paula Haarman-ten Have, Lev. en overl. fam. Klunder, Willem Klunder

Zaterdag 20 oktober
Lev. en overl. fam. Hakvoort-Aarnink, Annie Hiethaar-Wichers, Ferdinand Geene, Overl. ouders Wilhelmus Johannes Groot Koerkamp en Johanna Maria Groot Koerkamp-Klunder, Marc Lodewijk Joan Joost van den Biesen

Zondag 28 oktober
Pastor van ’t End, Franciscus Ignatius Maria van Haaren en Margaretha Hubertina Theresia van Haaren-Wagenaar, Pastoor Sloot, Marie Voskamp, Marc Lodewijk Joan Joost van den Biesen


Wat is een Gebedsintentie?

De Heilige Eucharistie wordt gevierd voor het heil van de wereld en de Kerk. De Eucharistie is duidelijk een offer, gedenk de woorden van de Heer: “Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lc. 22,20)

Het is een gebruik dat wanneer een priester de Eucharistie opdraagt hij een specifieke intentie kan opnemen in het grote gebed van de Eucharistie. Men noemt dit een misintentie.

Een misintentie is een gebedsintentie, voor een overledene, voor een zieke, eventueel voor persoonlijke zaken, zoals hulp in een moeilijke zaak, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enz. De intenties worden bij de voorbeden vermeld. Dit hoeft niet per se en het kan ook anoniem gebeuren. In onze geloofsgemeenschap bidden wij dan meestal voor een bijzondere intentie.

Het misstipendium dient u over te maken op bankrekeningnummer:
NL82 RABO 0322 3030 01 t.n.v. RK GG Maria ten Hemelopneming te Joppe