Gesterkt op weg…

Gesterkt op weg …
Ziekenzalving 7 juni 2017

Op woensdag 7 juni is dit jaar de gezamenlijke ziekenzalvingsdienst in onze Joppekerk gevierd. Pastoor H.Scheve ging hierin voor. Het Sacrament werd door 13 mensen ontvangen.

Ons kerkkoor heeft mooi gezongen en het was een indrukwekkende kerkdienst. We hopen dat de mensen er zowel lichamelijk als geestelijk baat bij zullen hebben.

Werkgroep Ziekenzalving