Gesterkt op weg…

Op woensdag 7 juni is dit jaar de gezamenlijke ziekenzalvingsdienst in onze Joppekerk gevierd. Pastoor H.Scheve ging hierin voor. Het Sacrament werd door 13 mensen ontvangen. Ons kerkkoor heeft mooi gezongen en het was een indrukwekkende kerkdienst. We hopen dat de mensen er zowel lichamelijk als geestelijk baat bij zullen hebben. Werkgroep Ziekenzalving

Ziekenzalving

Op donderdag 19 mei werd in de Joppekerk de gezamenlijke Ziekenzalving gevierd. Pastoor Scheve ging voor in de gezongen Eucharistieviering, waarin 10 mensen het Sacrament ontvingen. We hopen, dat het hen zowel lichamelijk als geestelijk goed zal doen. Werkgroep Ziekenzalving.

Uitnodiging ziekenzalving

Op donderdag 19 mei is er weer een gemeenschappelijke viering om mensen in de gelegenheid  te stellen de ziekenzalving te ontvangen. Ook als u (nog) niet de ziekenzalving wilt ontvangen bent u van harte uitgenodigd om de Eucharistie met ons mee te vieren, mee te bidden en te zingen!  Het mooie is dat men dit Sacrament […]

Gezamenlijke ziekenzalving op 19 mei

Op donderdag 19 mei a.s. 10.00 uur wordt in onze geloofsgemeenschap te Joppe weer een gezamenlijke ziekenzalving gehouden. Ouderen, zieken en mensen die daartoe behoefte gevoelen kunnen zich hiervoor opgeven. U wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat te Joppe en te bellen met het telefoonnummer 0575 494221. De openingstijden zijn : maandag en donderdag […]

H. Sacrament van de Zieken

Dit jaar is op woensdagmorgen 30 mei voor de achtste keer de gezamenlijke ziekenzalving toegediend. Pastoor Hogenelst ging voor in de H. Eucharistieviering. Vijf mensen hebben het Heilige Sacrament ontvangen. We hopen dat zij zich gesterkt voelen. Werkgroep gezamenlijk ziekenzalving.

Ziekenzalving

door pastor A. ten Klooster Dierbare Medegelovigen, Ook dit jaar is het weer mogelijk om samen de ziekenzalving – het Sacrament der Zieken – te vieren en te ontvangen: een heilzaam teken voor iedereen die reeds op leeftijd is of langdurig ziek is. Van harte bent u uitgenodigd om samen Eucharistie te vieren op 15 […]