Gezellige Nieuwjaarsreceptie

door Germaine Wijnands – van der Lande

In het midden mgr Woorts

Namens de Locatieraad en de Pastoraatsgroep wil ik u allen heel hartelijke welkom heten in het Bosrestaurant op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Een bijzonder welkom aan Mgr. Woorts, die ons is voorgegaan in een mooie H. Eucharistie, geassisteerd door diaken Ten Bruin en aan pastoor Scheve, die nog herstellende is, na de H. Mis in Lochem zich naar Joppe heeft gespoed.

Ik hoop dat u genoten heeft van de petitfour, die u ter gelegenheid van ons jubileum, versierd met een foto van de kerk wordt aangeboden.

2018 is voor onze geloofsgemeenschap een bijzonder jaar, het jaar waarin we het 150 jarig bestaan van onze kerk herdenken en vieren. De feestcommissie 150 jaar Joppe heeft een mooi plan voorbereid. In het kort vertel ik u een paar hoogtepunten  van de feestkalender.

v.l.n.r. Bernard, Theo, Puck

Op 27 januari d.v. herdenken we de ingebruikname van onze kerk, 150 jaar geleden; op 6 mei de wijding van de kerk; op 15 augustus vieren we het feest van onze Patrones, dit keer op de dag zelf en niet gevolgd door een brunch. Het grote feest vieren we op 9 september in de tuin van Huis Joppe met een H.Mis gevolgd door een brunch. In de H.Mis zal Mgr. Eijk, samen met pastoor Scheve, pastoor Hogenelst, pastor Adri Verweij en pater John Auping voorgaan.

Project : Waardig huis voor de armsten in Mexico stad

Pater Auping, priesterzoon uit Joppe, woont in Mexico en werkt voor en met hele arme mensen. Wij willen pater Auping helpen om aan die mensen van wie hun huis bestaat uit wat wij noemen schroot, een waardige huis te geven.  Wij hopen dat onze actie op uw aller steun kan rekenen. We houden u op de hoogte, dat doen we overigens ook met maandelijks wisselende posters over de kerk en over onze geloofsgemeenschap. Ze zijn te zien op een ambachtelijk handgemaakte schildersezel!

Hoewel het nieuwe jaar is begonnen, wil ik toch even terugblikken op wat ons heeft bewogen, beziggehouden in 2017.

We kunnen terugkijken op talrijke vieringen in onze kerk , Eucharistie, WCV, familievieringen, Anders vieren, doopvieringen, we telden drie E.H. Communicanten en drie vormelingen uit onze geloofsgemeenschap, we kwamen samen voor de Kruisweg en voor het rozenkransgebed en de ziekenzalving.  Op Allerzielen hebben we tijdens een indrukwekkende WCV onze dierbare overledenen herdacht. Voor wie ik graag nu een ogenblik stilte wil vragen…

Met Kerstmis trokken onze kerk, de buitenkerststal, en de Joppe bloazers, weer veel belangstelling. Een volle kerk op kerstavond met de familieviering en bij de avondviering “Hoe graag zouden we dat niet vaker willen zien!”. Beide vieringen prachtig muzikaal omlijst. Op 1e kerstdag was er een H.Mis gevolgd door koffie in de pastorie en ‘s middags was er alle aandacht voor de kleine kinderen bij kindje wiegen.

Voor die vieringen staan ieder jaar weer héél véél vrijwilligers klaar.

Wij mogen ons in Joppe gelukkig prijzen met een grote schare enthousiaste en betrokken mensen die het kerkelijk leven, niet alleen de vieringen maar ook alle andere facetten van ons kerkzijn mogelijk maken. Wij denken daarbij aan de voorgangers, ons koor, zijn dirigent en organist. De lectorengroep, de bloemengroep, de kosters. En ook al diegenen die zorgen voor het kerkgebouw, het kerkhof en de tuin.

De huisbezoekgroep, de ziekenzalvingsgroep, de koffiegroep, de koffieochtend, de bezorgers van het parochieblad, de redactie van het gele katern, de nieuwsbrief, de roostercommissie, communicatie in het algemeen en niet vergeten ons secretariaat.

Wij zijn u allen heel erg dankbaar voor de energie en tijd die ons schenkt of geschonken heeft.

v.l.n.r. Wim, Anne, Thea, Pien, Riekie, Mannie, Harry, Germaine

Een aantal mensen gaat hun taak of activiteit beëindigen en de pastoraatsgroep wil u daarvoor niet alleen hartelijk danken, maar u ook een klein aandenken meegeven. Om u niet lang van uw drankje af te houden, wil ik graag de volgende vrijwilligers tegelijk naar voren vragen…

Mieke Geurtsen, huisbezoek,
Anne van Venrooij en Wim ten Velde van de lectorengroep,
Riekie Hakvoort van de groep verzorging van kerk en pastorie,
Mies van Schoten van parochiebladbezorggroep,
Thea Bles en Gertrude Hankanimana van de redactie van het gele katern,
Pien Abeln, voorganger,
Mannie Haarman van de ziekenzalvingsgroep,
Harry Haarman van de groep voor onderhoud van kerkhof en tuin,
en Elly Heijink in alle bescheidenheid, als dank voor haar prachtige fluitspel met kerstmis.

Jan en Jan

Omdat de locatieraad en ook de pastoraatsgroep van samenstelling verandert, geef ik zo het woord aan Jan Roes, onze penningmeester.

Met lede ogen zien wij Peter Wolbert uit de pastoraatsgroep vertrekken, wij zullen hem en zijn heldere oordeel missen. Hij was ook onze vertegenwoordiger in de Locatieraad.

Germaine Wijnands

Rest mij u, ik deed dat persoonlijk al, een Zalig Nieuwjaar te wensen.

 

Nieuwjaarsreceptie Joppe 14-1-2018

Reacties

  1. m.van Koppen zegt

    het meest bijzondere vind ik: De parochie telt 600 leden;
    en daarvan zijn er 100 vrijwilliger!