Kerstmuziek

gloria

‘Gloria in excelsis Deo’ – Fragment van de kerststal dat staat in de R.K. Begijnhofkapel te Amsterdam

Het Parochieel koor zal op Kerstavond en Eerste Kerstdag de twee vieringen opluisteren. Hier leest u wat zij zullen zingen.

Op de Kerstavond voor de Eucharistie van 22.00 uur wordt de wachttijd opgeluisterd met onder andere : Komt ons in diepe nacht ter ore; Toen God in Bethlehem; Maria wiegenlied; Du Hirte Israëls en Nu zijt wellekome.

Tijdens de Heilige Mis zal E. Wassink, em.-priester voorgaan.

De vaste gezangen tijdens de viering wordt uit de Messe Facile van F. Albrecht gezongen. Samen met het kerkgangers worden o.a. liederen gezongen als “Wij komen tezamen” , “Er is een roos ontsprongen” en “Eer zij God in onze dagen”. Als Communieliederen worden de 4 stemmige gezangen gezongen: “Transeamus” bewerking van Hubert Cuypers en het “Stille Nacht” van Joseph Mohr en Frans Gruber.

Op de Kerstmorgen, waarin diaken M. Peters zal voorgaan in de Woord- en Communie viering, worden vóór de viering enkele liederen gezongen als: Herders, Hij is geboren; Du Hirte Israëls; Kind ons geboren en Wij komen tezamen.

Het openingsgezang “Puer natus est” zal worden gezongen i.p.v. “Wij komen tezamen” onder orgelbegeleiding door Theo Mokkink en zal extra ondersteund worden met de dwarsfluit, die bespeeld wordt door Elly Heijink. De algehele koorleiding is in handen van Piet Klein Rouweler.