Maria Ten Hemelopneming

15 augustus, Maria Tenhemelopneming, is in de RK Kerk één van de oudste Mariafeesten en herdenkt het levenseinde van Maria. God neemt Maria met lichaam en ziel op in de hemel.

Maria moet ergens tussen 36 en 50 n.Chr. zijn overleden in Jeruzalem of Efeze (Turkije). Hierbij zouden alle apostelen aanwezig zijn behalve Thomas. Toen Thomas aankwam was Maria’s lichaam al begraven, maar om haar eer te bewijzen bezocht Thomas in zijn eentje haar graf. Volgens de traditie zou Thomas toen de tenhemelopneming van Maria hebben gezien. Daarbij zou hij van Maria haar gordel hebben gekregen. De overige apostelen geloofden dit niet totdat hij hen de gordel toonde en het lege graf. Een opmerkelijke omkering van de situatie toen Thomas als enige apostel aanvankelijk niet geloofde in de verrezen Christus!

Aanvankelijk was de naam voor deze feestdag ‘Dormitio Mariae’ (ontslaping van Maria). Vanaf de zevende eeuw werd het feest in Rome overgenomen en in de achtste eeuw wordt de term ‘Tenhemelopneming van Maria’ gebruikt.

Het 2e Vaticaans concilie (1964) beschreef het dogma (een grondregel van de kerk) aldus: “Tenslotte is de onbevlekte Maagd, gevrijwaard van ieder smet van de Erfzonde, in het voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en door de Heer verheven tot koningin van het heelal om zo gelijkvormiger te worden aan haar Zoon, de Heer der heren en de overwinnaar van zonde en dood”.

Volkstradities
Maria Hemelvaart was tot ver in de 20e eeuw een feestelijke vrije dag en stond in het teken van de Mariadevotie en de oogst. Uit dankbaarheid voor de goede oogst trokken vele mensen naar de verschillende Mariaheiligdommen. De dag werd ook wel ‘Hoog Lieve Vrouwendag genoemd als start van een devotionele tijd tot 8 september, het feest van Mariageboorte, de ‘Lage Lieve Vrouwendag’.

Zie overzicht van de vieringen.