In Memoriam: Mr. Henricus Jacobus Josephus van den Biesen

Burgemeester Notten met haan voor de kerktoren en Mr. Henri van den Biesen. Gezamenlijk hebben zij de haan op de toren geplaatst op 28 oktober 1992 .

Burgemeester Mr. W.J.P. van Notten (Gemeente Gorssel 1974-1996) met in zijn handen de haan samen met Mr. Henri van den Biesen in het bakkie om gezamenlijk de haan op de toren te plaatsen. Het heeft op 28 oktober 1992 plaatsgevonden.

In Memoriam : Henricus Jacobus Josephus – Henri – van den Biesen
12 mei 1919 – 27 juni 2016

Een buitengewoon toegewijd gelovige

Op 97-jarige leeftijd is in den Heer overleden onze gedenkwaardige medeparochiaan: Mr. H.J.J. van den Biesen: hij werd in Breda geboren in een orthodox katholiek gezin en is gedurende zijn hele leven een buitengewoon toegewijd gelovige geweest. De heer van den Biesen heeft zich ook altijd zeer ingespannen voor de Kerk en met name voor onze toen nog Parochie Maria Tenhemelopneming te Joppe.

Na een middelbare schoolopleiding bij de Jezuïeten te Nijmegen, het vervullen van de militaire dienstplicht en een rechtenstudie wederom te Nijmegen is de heer van den Biesen zijn loopbaan begonnen als advocaat te s’Gravenhage; hij was zeer eloquent, ad rem en ook een markante persoonlijkheid; na enige jaren is hij overgestapt naar de Rechterlijke Macht en werd rechter te Rotterdam; in 1967 volgde zijn benoeming op 47-jarige leeftijd als President van de Arrondissementsrechtbank te Almelo ( hij was toen de jongste rechtbankpresident van Nederland).

In verband daarmee verhuisde hij met zijn gezin met 5 kinderen naar Joppe; daar is de heer van den Biesen tot na de dood van zijn geliefde echtgenote Theresia van den Biesen- von Fisenne blijven wonen.

Gedurende die bijna 40 jaren is Henri van den Biesen zeer actief geweest binnen de Parochie: hij was lector, koster en lid van het Kerkbestuur, laatstelijk als vice-president tot hij in 1994 wegens functioneel leeftijdsontslag afscheid van het bestuur moest nemen. Intussen had hij de restauratie van het kerkgebouw ter harte genomen en dank zij hem is die restauratie zeer geslaagd te noemen: hij wist parochianen en ook mensen buiten de parochie en instellingen te overtuigen van de noodzaak van die restauratie, zodat er royaal gesponsord werd. Op 2 mei 1994 werd de kerk op plechtige wijze opnieuw ingewijd; de parochianen konden toen zien wat de heer van den Biesen als een soort “bouwpastoor” allemaal had bewerkstelligd: er was een nieuw altaar opgesteld, waarachter de voorganger met het gezicht naar de gelovigen de H.Mis kon opdragen; het voorfront van het altaar was het vroegere middenstuk van de kerkbrede communiebank en de credens was het vroegere onderstel van de overbodig geworden preekstoel.

Na het overlijden van Pastoor Sloot wist Mr. Van den Biesen in 1997 Pastoor Grondhuis vanuit Denekamp naar Joppe te lokken.

Ook nog lang na zijn uittreden uit het kerkbestuur kreeg het toenmalige kerkbestuur gevraagd en ongevraagd adviezen van de heer van den Biesen: zo kreeg het koor na de verschrikkelijke brand in Volendam op zijn advies een uittrekbare brandtrap, zodat de koorleden bij brand vanaf het koor via die trap naar beneden kunnen vluchten.

De laatste 7 jaren van zijn leven heeft Mr. van den Biesen te Wassenaar gewoond; aldaar heeft op 2 juli 2016 de Requiemmis plaatsgevonden; op 4 juli 2016 is hij te Joppe begraven naast zijn lieve Theresia.

Ondergetekende heeft Mr. van den Biesen zowel binnen de Rechterlijke Macht als binnen de Parochie meegemaakt.

Mevrouw Mr. E.C.M. August de Meijer