Oktober is de maand van het Rozenkransgebed

Op dinsdagavond 15 oktober bent u welkom voor het bidden van de rozenkransgebed.

De viering is om 19:00 uur.
Rozenkrans

Het Rozenkransgebed is eeuwenlang bewaard gebleven en het meest kenmerkende van het Rozenkransgebed is de herhaling. Het gebed met de herhalingen vindt men ook bij andere godsdiensten. Het is als met de ademhaling zonder we niet kunnen leven, of als de steeds terugkerende golfslag van de zee. De herhaling helpt ons om de RUST te vinden te midden van het lawaai van alledag en om ons te bezinnen op de geloofsgeheimen.

We bidden het rozenhoedje, een verkorte versie van het volledige rozenkransgebed. We bidden dus één keer het gebedssnoer.
Bij elke rozenhoedje staan we stil bij een van de vijf geheimen van dit gebed: de Blijde, de Droevige, de Glorievolle en Lichtende geheimen.
De mysteries van de rozenkrans verwijzen naar belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria.
We bidden het krachtige gebed tot God, via Zijn moeder, Maria, zij is immers de Moeder van de Heer, onze Moeder.

De Droevige Geheimen
1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
2. Jezus wordt gegeseld
3. Jezus wordt met doornen gekroond
4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië
5. Jezus sterft aan het kruis

 Wij bidden op dinsdagavond
15 oktober de Droevige Geheimen
22 oktober de Glorievolle Geheimen.

Hoe mooi is het om samen te bidden. Tenslotte zijn het de kleine dingen die het doen! Nietwaar?