De Paaskaars

Licht van Christus

Licht van Christus

In de heilige Paasnacht hebben gelovigen vanuit verschillende plaatselijke gemeenschappen zich verzameld om onder andere in de kerk van Vorden  samen de verrijzenis van de Heer te vieren.

De Paaswake begon met de zegening van het nieuwe vuur, waaraan de ene paaskaars werd ontstoken. Aansluitend aan de viering is de paaskaars voor onze geloofsgemeenschap aan het nieuwe licht van Pasen ontstoken. Ten dienste van de liturgische vieringen in ons kerkgebouw hebben vertegenwoordigers van onze kerk de paaskaars overgebracht.

In de Hoogmis van Pasen is de paaskaars binnengebracht door em.-pastoor Zandbelt. Wij begroeten in het nieuwe licht van de paaskaars Jezus Christus zelf, het licht der wereld, die door zijn verrijzenis de dood en de duisternis van de zonde heeft overwonnen.