De rode stola van Jan Leisink, em.-priester

20150524_Jan-Leisink-priester-em.-e1432477722371In de Hoogmis van Pinksteren waar Jan Leisink, em.-priester (1937) voorging, droeg hij een speciale rode stola.

Na het welkom heten van de kerkgangers vertelde pastor Leisink dat hij vandaag een speciale rode stola draagt, die hij in de jaren negentig heeft mogen ontvangen van paus Johannes Paulus II. Dat was tijdens een retraite in Rome waar 7000 priesters aanwezig waren.

Op de rode stola staat rechts het symbool van de vis en links het kruis met de stralen van de Geest. Zij werden door de paus destijds uitgezonden als kinderen van de wereldkerk gesterkt met de daarbij genoemde symbolen. De rode kleur in de kerk is het symbool voor de Heilige Geest. Het symbool van het kruis met haar stralen zijn die van de Heilige Geest, die de apostelen met Pinksteren ontvangen en zij zijn niet alleen geïnspireerd om het evangelie uit te dragen, maar zij kunnen het ook.

Jan Leisink, priester gewijd in 1964, is dit jaar 51 jaar priester en gaat regelmatig in Joppe voor, waar de geloofsgemeenschap hem zeer erkentelijk en dankbaar voor is.

20150524_Koffie-drinken-in-de-pastorie-e1432477842252Na de viering was het een gezellig samenzijn met koffie en thee in de pastorie.