Het Rozenhoedje 23 mei

Rozenkrans

In de Mariamaand bidden we de Rozenkrans ofwel elke dinsdagavond een Rozenhoedje. In de meimaand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus.

De rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden de zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen en Geheimen van het Licht overwogen, een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria.

Op 4 dinsdagavonden, 2, 9, 16 en 23 mei om 19.00 uur wordt de rozenkrans gebeden.
23 Mei is de vierde en tevens laatste dinsdag waarbij er stil wordt gestaan bij de Glorievolle Geheimen.

De Glorievolle Geheimen zijn
1. Jezus verrijst uit de doden
2. Jezus stijgt op ten Hemel
3. De Heilige Geest daalt neder over de Apostelen
4. De Heilige Maria wordt in de Hemel opgenomen
5. De Heilige Maria wordt in de Hemel gekroond

” Bidden is Ontmoeten”

Dinsdag 23 mei om 19.00 uur.
Sluit jij je ook aan?

Klik op Vieringen voor meer informatie.