Start Kleine Kerk Gemeenschap Joppe

Jaap van Kranenburg, pastoraal werker

Jaap van Kranenburg, pastoraal werker

Waarom maken we ons zoveel zorgen over het voortbestaan van de kerk – als – gemeenschap? Geloven kunnen we toch ook gewoon thuis doen, met onze naasten of helemaal alleen? Natuurlijk kan dat, en we doen dat ook: we bidden voor het eten of  ‘s avonds voor het naar bed gaan, we lezen de bijbel, we proberen aandacht aan elkaar te geven en voor elkaar te zorgen, zodat we aan het gebod van de naastenliefde gehoorzamen. Maar toch…. we zullen altijd een gemeenschap nodig hebben als we willen groeien in ons geloof en in ons gelovig handelen. Kerk-zijn betekent een betrokken en warme gemeenschap vormen. In de gemeenschap zijn we betrokken op God, op elkaar en op de buitenwereld. In de gemeenschap vindt de persoonlijke ontmoeting plaats.

Dat ontmoeten, dat kan natuurlijk in de kerk, in de wekelijkse vieringen. Dat kan ook in de vele werkgroepen als vrijwilliger. Dat kan ook in het gesprek met een ander.

De Kleine Kerk Gemeenschappen (ookwel: KKG) sluiten daar op aan, en gaan een stapje verder. Kleine Kerk Gemeenschappen zijn kleine groepen mensen die elkaar (leren) kennen en die samen een gemeenschap- in- de- geloofsgemeenschap vormen. Gewoon terug naar de basis, als de eerste christenen: samen komen om je ervaringen uit het (geloofs)leven met elkaar te delen.

Juist nu er in parochies toenemende zorgen zijn over de toekomst, komen er steeds meer van deze Kleine Kerk Gemeenschappen, om zo maximaal betrokken te blijven op elkaar en op het geloof.

In onze parochie zijn  inmiddels een aantal KKG groepen succesvol actief. De laatste twee groepen, één in Vorden en één in Zutphen, draaien ongeveer 2 jaar en komen één keer in de 3 á 4 weken samen. In navolging daarvan starten we in januari 2016 met een groep in Joppe.

Voor de zomervakantie heeft pastor Jaap van Kranenburg op een koffie-ochtend uitleg gegeven over de KKG. Een aantal belangstellende heeft zich toen al opgegeven, waardoor er een groepje is waarmee we kunnen starten. Er is echter nog voldoende plaats voor u om deel te nemen.

Wilt u ook meedoen? Dan kunt u zich opgeven bij pastor Jaap van Kranenburg

Bij hem kunt u ook terecht met vragen of voor meer informatie.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten bij de start van KKG Joppe!